Μαγικές Κατσαρόλες

Μαγικές Κατσαρόλες::Εστιατόριο-Ελληνική Δημιουργική Κουζίνα
www.magikeskatsaroles.gr
Ζησιμοπούλου 47, Π. Φάληρο
Τηλ. 210 9418821